ஓசூர் செய்திகள்

தண்ணீர் பஞ்சத்தையும் போக்கி தீர்வை ஏற்படுத்திட வேண்டும்

முரசு நாடு என்கிற ஒசூரஇல் இராமநாயக்கன் ஏரி பாதியில் நின்ற தூர்வாரும் பணிகள் : ஆடு, மாடுகள், மேயும் அவலம் தூர்வாரும் பணிகளை துவக்க பொதுமக்கள் தமிழக அரசிற்கு வேண்டுகோள் கிருட்டிணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் இராமநாயக்கன் ஏரியில் நடைபெற்று வந்த தூர்வாரும் பணிகள் பாதியிலே நின்று விட்... Read more

Advertise Here