மனித மூளைக்கு இனையாகுமா கணிணிகளின் இன்றைய அறிவு?

மனித மூளைக்கு இனையாகுமா கணிணிகளின் இன்றைய அறிவு?

செயற்கை அறிவாற்றல், மனித மூளையின் ஆற்றலுக்கு எவ்வகையிலும் ஈடாக இல்லை. படங்களையும், குரல்களையும், இந்த செயற்கை அறிவாற்றலால், அடையாளம் காண முடிகிறது.

மின் தேவைகளுக்கு அணு உலைகள் மட்டுமே தீர்வா?

மின் தேவைகளுக்கு அணு உலைகள் மட்டுமே தீர்வா?

மின் தேவைகளுக்கு அணு உலைகள் மட்டுமே தீர்வா? அணு உலைகளால் இந்த கோள் மாசு படும்... அணு உலைகளால் இந்த கோள் மாசுகளில் இருந்து விடுபடும்.

இனி இந்தி உள்பட, தேவையற்ற மொழிகளை கற்கத்தேவை இல்லை

இனி இந்தி உள்பட, தேவையற்ற மொழிகளை கற்கத்தேவை இல்லை

அறிவியல், தொழில் நுட்பம் இவற்றிற்கு தொடர்பில்லாத இந்தி போன்ற மொழிகளை கற்க இனி தேவை இல்லை.அறிவை வளர்க்க கற்றுக்கொள்வது கட்டாயம்..

போலி கறி, எல்லோரும் சாப்பிடலாமே!

போலி கறி, எல்லோரும் சாப்பிடலாமே!

போலி கறி, தாவரங்களில் இருந்து பெறப்பட்டவை, எல்லோரும் சாப்பிடலாமே. கறி விலங்குகளால், இந்த மண் மெருமளவு மாசு படுகிறது என்பதாலேயே.

விளம்பரம்
மனித இனம் மனிதர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் அல்ல?

மனித இனம் மனிதர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் அல்ல?

மனித இனம் குரங்கு இனத்தில் இருந்து பரினாம வளர்ச்சி மூலம் உருவாகவில்லை. மனித இனத்திற்கும், குரங்கு இனத்திற்கும் தொடர்பில்லை.

புவி கோளுக்கு துணை கோளான நிலவுக்கு துணை நிலவு உள்ளதா?

புவி கோளுக்கு துணை கோளான நிலவுக்கு துணை நிலவு உள்ளதா?

துணை நிலவு உள்ளதா? தாரகைகளை, கோள்கள் சுற்றுகின்றன. கோள்களை துணைக்கோள்கள் சுற்றுகின்றன. அப்படியானால், இந்த துணைக்கோள்களுக்கு துணை நிலவுகள் இருக்கிறதா?.

G மெயில் வரும் பெரும்பாலான அஞ்சல்களை தேவையற்றது என குறிப்பிடுகிறதா?

G மெயில் வரும் பெரும்பாலான அஞ்சல்களை தேவையற்றது என குறிப்பிடுகிறதா?

G மெயில் கடந்த ஒரு மாதமாக, நமக்கு வரவேண்டிய கிட்டத்தட்ட எல்லா மின்னஞ்சலையும் தேவையற்றது என குறித்து நமது மடல் பெட்டிக்கு அனுப்பாமல் விட்டுவிடுகிறது..

தன்னாட்சி வண்டிகள், பொருட்களை வீட்டில் வந்து தரும்

தன்னாட்சி வண்டிகள், பொருட்களை வீட்டில் வந்து தரும்

தன்னாட்சி வண்டிகள் (ஓட்டுனர் இல்லா வண்டிகள்) உங்களுக்கு பொருட்களை வீட்டில் வந்து தரும். மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு தொண்டு வழங்குவதெல்லாம்.

ஒளித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒளிப்படக் கருவிகளை கண்டறிவது எப்படி?

ஒளித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒளிப்படக் கருவிகளை கண்டறிவது எப்படி?

ஒளித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒளிப்படக் கருவி என்ற செய்தி நம் எல்லோரையும் அச்சமடைய வைத்தது. நாம் இருக்கும் இடத்தில் அத்தகைய கருவிகள் இருக்கிறதா.