அறிவியல்

மது அருந்தினால் மூளை அணுக்கள் மெல்ல மெல்ல சாகும்!

மது அருந்தினால் மூளை அணுக்கள் மெல்ல மெல்ல சாகும்!

மூளையின் அளவு மாற்றம், குடியின் அளவிற்கு நேரியலாக (linear) பாதிப்படைவதில்லை. மாறாக, குடியின் அளவு கூடுதலாகும் பொழுது, பாதிப்பின் அளவு கடுமையாகிறது.

மேலும்
மனித மூளை எவ்வாறு தரவுகளை பிரித்து சேமிக்கிறது?

மனித மூளை எவ்வாறு தரவுகளை பிரித்து சேமிக்கிறது?

National Institute of Neurological Disorders and Stroke -ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் மீதான ஆராய்ச்சி முடிவுகள், மூளையில் இரண்டு வகையான அணுக்கள், தரவுகளை பிரித்து அடுக்கி சேமித்து

மேலும்
தடுப்பூசி என்றால் என்ன?  தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்கள் யார்?  தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதா?

தடுப்பூசி என்றால் என்ன? தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்கள் யார்? தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதா?

நாம் இப்பொழுது கொரோனா தொற்று பேரழிவில் இருப்பதால், கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்து மட்டும் இங்கே நாம் ஆராய்வோம்.

மேலும்
சொரியாசிஸ்:  நோய் அல்ல, இது ஒரு குறைபாடு!

சொரியாசிஸ்: நோய் அல்ல, இது ஒரு குறைபாடு!

தமிழிலும் சொரி என்றால் அரிப்பு என்று பொருள் படுவதால், தமிழை தாய் மொழியாகக் கொண்ட நமக்கு, சொரியாசிஸ் என்றால் அரிப்பு நோய் என்று உடனடியாக விளங்குகிறது.

மேலும்
பக்கவாதம் தாக்குவதற்கு ஏழு நாட்களுக்கு முன்பே அறிகுறிகளை காட்டும்

பக்கவாதம் தாக்குவதற்கு ஏழு நாட்களுக்கு முன்பே அறிகுறிகளை காட்டும்

மூளைக்குச் செல்லும் தமனிகள் மற்றும் மூளையில் உள்ள சிறு குருதி நாளங்கள் சுருங்கி விடுவதால் அல்லது குருதி உறைதலால் அடைக்கப் படுவதால் பெரும்பாலான பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது.

மேலும்