அறிவியல்

இந்தியாவில் வவ்வால் மூலம் நச்சுயிரி பரவும் அச்சம்

இந்தியாவில் வவ்வால் மூலம் நச்சுயிரி பரவும் அச்சம்

இந்த ஆய்விற்கு அமெரிக்க ராணுவம் பண உதவி செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

மேலும்
பல்லிக்கு வால், அச்சலோற்றலுக்கு கால்... மனிதனுக்கு?

பல்லிக்கு வால், அச்சலோற்றலுக்கு கால்... மனிதனுக்கு?

அச்சலோற்றல் என்கிற உயிர் இனமும், மண்டையில் பாதி போய் விட்டாலும், மூளையின் பாதி போனாலும்

மேலும்
கணவாய் மீனின் நிறம் மாற்றும் கமுக்கம்

கணவாய் மீனின் நிறம் மாற்றும் கமுக்கம்

கணவாய் மீன், தனது நிறத்தையும் வடிவத்தையும் எப்படி நொடிப்பொழுதில் மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது

மேலும்
தலை மயிர் நரைப்பது இதனால் தானா?

தலை மயிர் நரைப்பது இதனால் தானா?

கருப்பு நிறத்தை உற்பத்தி செய்யும் மயிர் காலில் உள்ள தண்டு அணுக்கள், மன அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டால், கருப்பு நிறத்தை உற்பத்தி செய்ய இயலாத அளவிற்கு முழுமையாக பாதிப்படைகின்றன

மேலும்
தண்ணீரிலிருந்து மூலக்கூறு எடை கூடிய மாழைகளை (Heavy Metals) பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம்

தண்ணீரிலிருந்து மூலக்கூறு எடை கூடிய மாழைகளை (Heavy Metals) பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம்

கரிமத்தியிலான ஒரு நானோ கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் இந்த நானோ கட்டமைப்பானது புவியீர்ப்பு விசை கொண்டு இயங்குவதால்

மேலும்