அறிவியல்

ருசி எவ்வாறு ஒருவரிடம் அமைகிறது? கசப்பு - இனிப்பு என

ருசி எவ்வாறு ஒருவரிடம் அமைகிறது? கசப்பு - இனிப்பு என

ருசி எவ்வாறு ஒருவரிடம் அமைகிறது? கசப்பு மற்றும் இனிப்பு என, சிலர் கசப்பை விரும்புவதும், சிலர் இனிப்பை விரும்புவதும் எதனால்?

மேலும்
நிலத்தடியிலேயே நகர்ந்து சென்று வளரும் மரத்தின் படிவம்

நிலத்தடியிலேயே நகர்ந்து சென்று வளரும் மரத்தின் படிவம்

இமாச்சல் மாநிலத்தில் நிலத்திற்கு அடியிலேயே நகர்ந்து சென்று ஏற்ற சூழலில் வளரும் மிகப் பெரிய மரத்தின் புதை படிவம் கண்டுபிடிப்பு

மேலும்
கருவுற்ற பெண்கள் எதை சாப்பிடலாம்? நலனை காக்க!

கருவுற்ற பெண்கள் எதை சாப்பிடலாம்? நலனை காக்க!

கருவுற்ற பெண்கள் எதை சாப்பிடலாம், எதை உண்ணக் கூடாது, எவ்வளவு சாப்பிடலாம், கருவில் வளரும் குழந்தையின் நலனையும் காக்கலாம் அல்லவா?

மேலும்
செயற்கை உயிரி -யால் இரட்டை மையம் கொண்ட கணினி

செயற்கை உயிரி -யால் இரட்டை மையம் கொண்ட கணினி

CRISPR-Cas9 அடிப்படையிலான செயலாக்கம் (processor) கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை உயிரி -யால் செய்யப்பட்ட இரட்டை மையம் (dual core) கொண்ட கணினி

மேலும்
பனி ஊழி ஏற்படப் போகிறது? அல்லது புவி வெப்பம்?

பனி ஊழி ஏற்படப் போகிறது? அல்லது புவி வெப்பம்?

பனி ஊழி ஏற்படப் போகிறது? புவி வெப்பம் அடைகிறதா? காற்றில் கரியமில வளிமம் இருப்பதால் தான் புவி வெப்பம் நிலை நாட்டப்படுகிறது.

மேலும்