மெடுசா நச்சுயிரி - எவ்வாறு தன்மையை மாற்றி வந்திருக்கும்

மெடுசா நச்சுயிரி - எவ்வாறு தன்மையை மாற்றி வந்திருக்கும்

மெடுசா நச்சுயிரி - எவ்வாறு தனது ஓம்புயிரியின் மரபணுக்களை பயன்படுத்தி தன்னை பிற ஓம்புயிரிக்களை தாக்கும் வன்னம் வடிவமைத்துக் கொள்கிறது?.

தரவு பரிமாற்றத்தை ஊடுருவலாளர்களிடம் இருந்து காக்க

தரவு பரிமாற்றத்தை ஊடுருவலாளர்களிடம் இருந்து காக்க

தரவு பரிமாற்றத்தை ஊடுருவலாளர்களிடம் இருந்து காக்க குவையம் இயங்கியல் (Quantum Mechanics) கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு தொலை தொடர்பு அமைப்பு.

IoT என்றால் என்ன? இன்டர்நெட் ஆப் திங்ஸ் என்றால் என்ன?

IoT என்றால் என்ன? இன்டர்நெட் ஆப் திங்ஸ் என்றால் என்ன?

IoT என்றால் என்ன? இன்டெர்நெட் அப் திங்ஸ் என்பது இணையத்தை, நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் அத்துனை செயல்களுக்கும் பயன்படுத்த உதவும் தொழில்நுட்பமாகும்..

மின்னனு தோல்: நீர் உட்புகவிடாத தானே சரி செய்துகொள்ளும்

மின்னனு தோல்: நீர் உட்புகவிடாத தானே சரி செய்துகொள்ளும்

சொறி மீனின் (Jellyfish) தன்மையால் உந்தப்பட்டு, ஆராய்சியாளர்கள் நீர் உட்புகாத தன்னை தானே சரி செய்து கொள்ளும் இயல்புடைய மின்னனு தோல் கண்டுபிடித்துள்ளனர்..

தொண்டை புற்று நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?

தொண்டை புற்று நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?

தொண்டை புற்று நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது? தொடர் இருமல், குருதியுடன் கூடிய சளி , குரலில் மாறுதல், காதில் வலி, தொண்டையில் ஏற்பட்ட புண் ஆராமல் இருப்பது.

வியாழன் கோள் எங்கோ உருப்பெற்று வந்துள்ளது

வியாழன் கோள் எங்கோ உருப்பெற்று வந்துள்ளது

வியாழன் கோள், இன்றைய அதன் ஞாயிறு சுற்று வட்டப்பாதையில் இருந்து சுமார் 4 மடங்கு தொலைவில் இருந்து அது மெதுவாக ஞாயிறை நோக்கி பயனித்தி வந்தடைந்துள்ளது..

மனிதர்களால் புவி காந்த அலைகளை உணர முடிகிறது

மனிதர்களால் புவி காந்த அலைகளை உணர முடிகிறது

மனிதர்களால் புவி காந்த அலைகளை உணர முடிகிறது - இயற்கைக்கு ஒவ்வாத வெறுபாடுகளை இனம் கண்டு மனித மூளை அவற்றிற்கு செவிகொடுப்பதும் இல்லை.

மணல்வாரி என்றால் என்ன, எதனால் ஏற்படுகிறது?

மணல்வாரி என்றால் என்ன, எதனால் ஏற்படுகிறது?

மணல்வாரி என்பது ருபெல்லா, ஜெர்மானிய தட்டம்மை, தட்டம்மை என பல பெயர்களால் அழைக்கப்படும் ஒரு வகை அம்மை தொற்று நோய் ஆகும். தட்டம்மையானது பாரோமைக்சோ.

பூஞ்சானில் இருந்து மலிவான எரிபொருள் - மலிவானது

பூஞ்சானில் இருந்து மலிவான எரிபொருள் - மலிவானது

பூஞ்சானில் இருந்து மலிவான எரிபொருள் - பூஞ்சான்களின் கொழுப்பில் இருந்து உயிர்திரளை எரிபொருளுக்கு பயன்படும் வகையில் வடிகட்டி.

தோலை புண் மீது அச்சடிக்கும் உயிரி அச்சு இயந்திரம்

தோலை புண் மீது அச்சடிக்கும் உயிரி அச்சு இயந்திரம்

தோலை புண் மீது அச்சடிக்கும் உயிரி அச்சு இயந்திரம். நீர்ம கூழ்மத்தில் தோலின் குறிப்பிட்ட அணுக்களை கலந்து அதை உயிரி அச்சு இயந்திரத்தில் வைக்கவேண்டும்.

Hosur Real Estate

Hosur Real Estate

Hosur Jobs & Placements

Hosur Jobs and placements

Hosur Industry Directory

Hosur Business Directory, Industry Directory