கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

எத்தகைய ஜாதக சிக்கல் இருந்தாலும், கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால், எல்லா சிக்கல்களையும் எளிதாக தர்த்து எறிந்து மீண்டு விடுவார் அந்த சாகக்காரர்..

கணவன் உயிர் பறிக்கும் பெண் ஜாதகங்கள்

கணவன் உயிர் பறிக்கும் பெண் ஜாதகங்கள்

மூன்று அசுபர் கோள்கள் பெண்ணின் ஜாதகத்தில் லக்கனத்திற்கு 7 ஆம் இடத்தில் அமையப் பெற்றால் கணவன் உயிர் பறிக்கும் பெண் ஜாதகம்..

நாடி பொருத்தம் பார்ப்பதால் என்ன பயன்?

நாடி பொருத்தம் பார்ப்பதால் என்ன பயன்?

நாடி பொருத்தம் பார்த்து மனம் முடித்தால் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழலாம் என்கிறது சோதிடம்.இந்த நாடி பொருத்தம் ஆண் பெண் இருவரின் குருதிகள் ஒற்றுமையுடம் உள்ளதா.

ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எங்கு இருக்கக் கூடாது?

ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எங்கு இருக்கக் கூடாது?

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், நல்லவை செய்யும் கோள். அது ஒரு நெருப்பு கோள். சிலருக்கு ஜாதகத்தில் செவ்வாய், இராசி அல்லது லக்னத்தில் இருக்கும் நிலை தீங்கை விளைவிக்கும்..

விளம்பரம்
மரண யோகம்,  சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்.

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

செவ்வாயின் பார்வை அல்லது அதன் இடம் வைத்து ஒரு யோகமே இருக்கிறது. அதுதான் இந்த குருமங்கல யோகம்..

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் பெற்றவர்கள் தமது முயற்சியால் வாழ்வில் கண்டிப்பாக வெற்றி நிலையை அடைவார்கள்..

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம்

வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் 5 ஆம் இடம் அல்லது 9 ஆம் இடம் என இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம்..

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

எத்தகைய ஜாதக சிக்கல் இருந்தாலும், கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால், எல்லா சிக்கல்களையும் எளிதாக தர்த்து எறிந்து மீண்டு விடுவார் அந்த சாகக்காரர்..