ருசி எவ்வாறு ஒருவரிடம் அமைகிறது

கசப்பான காப்பியை நாம் விரும்புவது எதனால்?

ருசி எவ்வாறு ஒருவரிடம் அமைகிறது? சிலர் கசப்பை விரும்புவதும், சிலர் இனிப்பை விரும்புவதும் எதனால்? கசப்பான காப்பியை பலரும் இரசித்து ருசித்து குடிப்பதை பார்க்கிறோம். சிலர் கசப்பான சாராய வகைகளை இரசித்து நிதானமாக குடிக்கிறார்கள். சிலரோ, மிகுந்த இனிப்பு கொண்ட கோலாக்களை குடிக்கிறார்கள். இத்தகைய ருசி...

செயலிகள்

2019-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த இசை பாய்வு செயலி

இசை பாய்வு செயலி என்பது, நாம் எந்த பாடலையும் பதிவிறக்கம் செய்யாமல், இணைய வசதி மூலம் வழங்கிகளில் இருந்து நேரடியாக இசை பாய்வு செய்ய வழிவகுப்பதாகும். முன்பெல்லாம், நாம் திறன் பேசிகளில், பாடல்களை பதிவிறக்கம்...

நலம்