நுண் ஊசிகள் Microneedles

கரிம நுண் ஊசிகள்: வலியில்லா குறைந்த விலை தீர்வு

கரிம நுண் ஊசிகள்: 1 மில்லி மீட்டர் அளவே கொண்ட கரிமத்தினால் ஆன சிறு நுண் ஊசிகளை கரக்பூர்-ல் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழக ஆய்வாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். அவற்றை முறையாக ஒரு இழை ஒட்டியில் வைத்து பயண்படுத்தினால், அது வலியில்லாமல் மருந்தை தோல் வழியே ஏற்ற...
video

Flesh eating bacteria spreading rapidly across globe

Buruli ulcer, a skin disease most commonly found in Africa, have surged by 400% in the last four years across the globe, experts say. Infections have also become more severe and spread...
Neutrino Project at Bodi near Theni near Madurai

Theni/Bodi Neutrino project gets nod to go ahead

Theni/Bodi Neutrino project gets nod to go ahead.  India's Ministry of Environment and Forests approved the building of the Indian Neutrino Observatory (INO) in the Bodi West Hills, located in Tamil...
Google Tamil Ad Support

Google to now support Tamil language ads

To help advertisers and content creators reach out to Internet users in Tamil, Google India on Wednesday introduced Tamil language support for its advertising products Google "AdWords" and Google "AdSense". With this,...
Modi taking selfie

Taking ‘selfie’ is adventurous sports, No insurance cover for death

No insurance payouts for selfie deaths! Taking selfie is considered as involving in adventurous sports, so no insurance payout for the family, if the person dies while taking selfie. Think long and hard...
Trade Union, Strike

Trade union in Karnataka for IT companies

Trade unions trying to mobilise technology employees grappling with drastic changes confronting India’s IT industry have made their first breakthrough. The labour commission of Karnataka, home to the country’s largest tech hub...
P-OLED

P-OLED display for smartphones, a shatter proof plastic displays?

60% of smartphone users have their screens broken and this does not have any boundaries as across the world, this has become a common factor. Even though, smartphone buyers know very much...
Electric Car

Electric vehicles to save $60 bn in fuel costs by 2030

The report estimates that India can conservatively save up to 64 per cent of anticipated passenger mobilitity-related energy demand and 37 per cent of carbon emission by 2030. Accelerated adoption of electric...
Facebook and WhatsApp

Administrator of a group on WhatsApp or Facebook is liable for prosecution

Administrator of a group on WhatsApp or Facebook is liable for prosecution if any rumour or fake news is circulated on it. In a joint order issued by Varanasi, District Magistrate Yogeshwar...
Silent Heart Attacks Akash Manoj

Tamil Nadu student developed a test to predict ‘silent heart attacks’

Silent Heart Attacks kill more people, mostly living in remote rural areas. A class tenth student from Tamil Nadu has developed a new technique that can non-invasively detect the risk of a...

செயலிகள்

2019-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த இசை பாய்வு செயலி

இசை பாய்வு செயலி என்பது, நாம் எந்த பாடலையும் பதிவிறக்கம் செய்யாமல், இணைய வசதி மூலம் வழங்கிகளில் இருந்து நேரடியாக இசை பாய்வு செய்ய வழிவகுப்பதாகும். முன்பெல்லாம், நாம் திறன் பேசிகளில், பாடல்களை பதிவிறக்கம்...

நலம்