முகப்பு குறிச்சொற்கள் Hosur Elephants

குறிச்சொல்: Hosur Elephants

More than 30 elephants stand surrounding Hosur

60 elephants went into thakkali thottam

Elderly woman killed by an elephant

Thakkali thottam destroyed by Hosur elephants

Now, its elephants season at Hosur

Drones to monitor and locate Hosur elephants

Officials busy chasing elephants from Hosur

Elephants back again in Hosur area

செயலிகள்

கூகுளை ஏமாற்றி தங்கள் தகவல் திருட வரும் ஆண்ட்ராய்டு செயலி

கூகுளை ஏமாற்றி தங்கள் தகவல் திருட வரும் ஆண்ட்ராய்டு செயலி. கூகுள், தனது கூகுள் பிளே என்ற தளத்தின் மூலம் ஆண்ட்ராய்டு செயலி -களை பதிவிறக்கி திறன் பேசிகளில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. தனது கூகுள் பிளேவில்...

நலம்