முகப்பு குறிச்சொற்கள் Kelavarapalli dam

குறிச்சொல்: Kelavarapalli dam

Water released from Kelavarapalli dam for irrigation

Water inflow reduces to Kelavarapalli dam

Aakaaya Thaamarai troubling Kelavarapalli dam and its canals

More water from Kelavarapalli dam being released

Why do Kelavarappali dam canals breach frequently?

Kelavarapalli dam left side cannal breaches

Heavy rain bring surplus water to Kelavarapalli dam

Official’s lethargy put farmers into hardship in Hosur

Flood in Thenpennai aaru creates havoc in Hosur villages

செயலிகள்

கூகுளை ஏமாற்றி தங்கள் தகவல் திருட வரும் ஆண்ட்ராய்டு செயலி

கூகுளை ஏமாற்றி தங்கள் தகவல் திருட வரும் ஆண்ட்ராய்டு செயலி. கூகுள், தனது கூகுள் பிளே என்ற தளத்தின் மூலம் ஆண்ட்ராய்டு செயலி -களை பதிவிறக்கி திறன் பேசிகளில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. தனது கூகுள் பிளேவில்...

நலம்