என்ன சாப்பிட்டாலும் சிலர் ஒல்லியாக இருப்பது ஏன்?

என்ன சாப்பிட்டாலும் சிலர் ஒல்லியாக இருப்பது ஏன்?
சிலர் கண்டது கடியதை உண்பார்கள். ஆனால் ஒல்லியாகவே இருப்பார்கள். சிலரோ, பெரிதாக உணவு உட்கொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால், குண்டாக இருப்பார்கள்.
ஏன், இத்தகைய உடல் அமைப்பு?

ஆய்வாளர்கள், இப்படி சிலர் ஒல்லியாகவும், சிலர் குண்டாகவும் இருப்பதற்கு மரபனுக்களின் அமைப்பே என கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் PLOS என்ற தாளிகையில் வெளிவந்துள்ளது.

நல்ல உணவு பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிப்பவர்களை விட, குறிப்பிட்ட சில மரபணுக்களை உடையவர்கள் ஒல்லியாக இருப்பதாக அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிலர் குண்டாக இருப்பதற்கான அடிப்படைகளை கண்டறிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரபணு மாற்றங்கள் குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

எனினும், ஒருவர் ஒல்லியாக இருப்பதை விளக்கும் வகையிலான ஆய்வுகள் இதுவரை பெரியளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டதில்லை.

ஆய்வுகள்

இந்நிலையில், உடல் பொருண்மை குறியீடு (BMI) 18 -ஐ விட குறைவான அளவுடைய பிரிட்டனை சேர்ந்த 1600 பேரிடமிருந்து மரபணு மாதிரிகள் பெறப்பட்டு, மிகவும் குண்டான 2,000 பேர், சராசரியான உடல் எடையை கொண்ட 10,000 பேருடன் அது ஒப்பிடப்பட்டது.

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களிடம் அவர்களது உணவு பழக்கவழக்கங்கள் குறித்தும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.

மரபணுக்கள்

உடல் பொருண்மை உடையவர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுப்பு மரபணுக்களை கொண்டிருப்பதை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் உடல் பொருண்மையோடு தொடர்புடைய மரபணுக்களின் தொகுப்பை குறைவாக கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அதுமட்டுமின்றி, உடல் நலத்துடல் ஒல்லியாக இருப்பதற்கு உதவும் மரபணு அமைப்பில் மாற்றங்களும் இருந்தன.

உணவுப்பழக்கமும் உடல் பொருண்மையும்

இந்த ஆய்வின் தலைமை ஆய்வாளரான கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் சடாஃப் பாரூக்கி,

"இந்த ஆய்வின் மூலம் ஒருவர் ஒல்லியாக இருப்பதற்கு சிலர் கூறுவதுபோல் உணவுப்பழக்கமும், வாழ்க்கைமுறை மட்டுமல்ல.

அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் உடலிலுள்ள மரபணுக்களில் உடல் பொருண்மனை முடிவு செய்யும் தொகுப்பு குறைவான எண்ணிக்கையில் இருப்பது தான் என்று முதல் முறையாக உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது

எடையை மையமாக கொண்டு ஒருவரை கேலி செய்வது எளிதானதாக தோன்றலாம்.

ஆனால், அவரின் உடலமைப்பு அப்படி ஏன் இருக்கிறது என்பதை அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கிறது.

நமது உடல் எடையை கட்டுப்படுத்துவதில் நாம் நினைப்பதைவிட மிகவும் குறைவான அளவே நம்மிடம் கட்டுப்பாடு உள்ளது" என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார்.

Share this Post:

தொடர்பான பதிவுகள்: