திருமண தகவல் நடுவம்

தமிழை தாய் மொழியாகவும் , வீட்டில் பேசும் மொழியாகவும் கொண்டோருக்கு

பதியுங்கள்கட்டணம் ஏதுமில்லை

தேடுங்கள்பொருத்தமான இணை தேடுங்கள்

எனது தகவல் திருமணதகவல் கட்டுப்பாட்டகம்

சிறப்பு தன்மைகள்

பயனர் பாதுகாப்பும் & தகவல் தனியுரிமையும்
thirumanam

பயனர் பாதுகாப்பு

மின்னஞ்சல், கைபேசி எண் மற்றும் முகவரி என பல அடுக்கு தகவல் சரிபார்ப்பு முறை.

2002 ஆண்டு முதல்

நிகழ்நிலை தளம் மூலம் விலையில்லாமல் பல தொண்டுகள் ஆற்றி வருகிறோம்.

கட்டணம் இல்லை

எவ்வித மறைமுக கட்டணமும் இல்லை.

பதியுங்கள்

இடர்பாடு இல்லா எளிய பதிவு செய்யும் முறை..

பயனர் உதவி

தொலைபேசி, நிகழ்நிலை அரட்டை மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக.

யாருக்காக?

தாய்மொழியாகவும் வீட்டில் பேசும் மொழியாகவும் கொண்ட தமிழருக்காக.