அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Agaram Balamurugan Koil, Hosur

அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Agaram Balamurugan Koil, Hosur
அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Agaram Balamurugan Koil, Hosur

அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Agaram Balamurugan Koil, Hosur

முகவரி: Hosur – Rayakottai Road, Agaram Village, Near Onnalvadi
தொ பே: 9443052672
தொடர்பு கொள்ள: மணிகன்டன் குருக்கள்
வழிபாட்டு நேரம்: காலை: 7.30 – 12 பகல் வரை / மாலை: 5.00 – 7.30
வரைபடம்: வரைபடத்தில் காண்க

பழமையான இந்த ஆலயத்தில் முருகர் வீற்றிருக்கிறார். ஓசூரில் இருந்து இராயக்கோட்டை செல்லும் சாலையில், சுமார் 15 கி மீ தொலைவில் அகரம் என்னும் சிற்றூரில் இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.

Old and New Temple Outer View

Old and New Temple Outer View

Old temple side Mandapam

Old temple side Mandapam

Old Temple Pond

Old Temple Pond – Panoramic View

New Temple from Old temple

New Temple from Old temple

Akaram Balamurugar diety

அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Akaram Balamurugar diety

Vilva maram Opposite to Old temple

Vilvam Tree located opp. Old temple

Vilvam Fruits

Vilvam Fruits

New Temple View

New Temple View

New Temple side view

New Temple side view

New temple other view

New temple other view

Agaram Temple Front view

அகரம் பாலமுருகன் கோவில், ஓசூர் Agaram Temple Front view

Agaram Balamurugan Temple Outer view

Agaram Balamurugan Temple Outer view

Agaram Balamurugan new temple side outer view

Agaram Balamurugan new temple side outer view

Seems to be a old temple near the Balamurugan were the Moolavar has been removed

Seems to be a old temple near the Balamurugan were the Moolavar has been removed

 Thala-varalaaru:

Balamurugar Thala Varalaaru