அறிவியல்

தலை மயிர் நரைப்பது இதனால் தானா?

தலை மயிர் நரைப்பது இதனால் தானா?

கருப்பு நிறத்தை உற்பத்தி செய்யும் மயிர் காலில் உள்ள தண்டு அணுக்கள், மன அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டால், கருப்பு நிறத்தை உற்பத்தி செய்ய இயலாத அளவிற்கு முழுமையாக பாதிப்படைகின்றன

மேலும்
தண்ணீரிலிருந்து மூலக்கூறு எடை கூடிய மாழைகளை (Heavy Metals) பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம்

தண்ணீரிலிருந்து மூலக்கூறு எடை கூடிய மாழைகளை (Heavy Metals) பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம்

கரிமத்தியிலான ஒரு நானோ கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் இந்த நானோ கட்டமைப்பானது புவியீர்ப்பு விசை கொண்டு இயங்குவதால்

மேலும்
தவளையின் உயிருள்ள அணுக்களை எடுத்து வாழும் எந்திரன் வடிவமைப்பு

தவளையின் உயிருள்ள அணுக்களை எடுத்து வாழும் எந்திரன் வடிவமைப்பு

உயிருள்ள தவளையின் அணுக்களில் இருந்து ஒரு புது வடிவமான உயிரோட்டமுள்ள ஒரு சிறிய எந்திரனை அறிவியலாளர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர்

மேலும்
உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளாமல் அதற்கான பயன்கள்

உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளாமல் அதற்கான பயன்கள்

மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியில் உடலில் இயற்கையாக கிடைக்கும் சிஸ்டரெயின் என்கிற புரதம் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளாமல் அதற்கான பயன்களை மட்டும் தருவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது

மேலும்
சென்னை அருகே நீல நிறத்தில் ஒளிர்ந்த கடல், அதிர்ந்து போன மக்கள்

சென்னை அருகே நீல நிறத்தில் ஒளிர்ந்த கடல், அதிர்ந்து போன மக்கள்

இத்தகைய நீல நிற வெளிச்சமானது டைனோஃப்ளேஜலேட் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் நுண்ணுயிர் தாவரம் ஏற்படுத்துவது ஆகும்.

மேலும்